KNC GLASS

SINCE 1995

ผู้ผลิต จำหน่ายและแปรรูป กระจกนิรภัย กระจกอาคาร กระจกเพื่องานตกแต่ง และอุปกรณ์ติดตั้งกระจกทุกชนิด

KNC GLASS

SINCE 1995

ทำไมต้อง KNC GLASS ?

เราเป็นหนึ่งในด้านกระจก ด้วยคุณภาพสินค้าที่ได้มาตราฐานและ design ที่สวยงาม จึงทำให้ทุกโครงการที่ใช้วัสดุกระจกของเราสวยงามและโดดเด่นตอบโจทย์การใช้งานในทุกๆ รูปแบบ

ทำไมต้อง KNC GLASS ?

เราเป็นหนึ่งในด้านกระจก ด้วยคุณภาพสินค้าที่ได้มาตราฐานและ design ที่สวยงาม จึงทำให้ทุกโครงการที่ใช้วัสดุกระจกของเราสวยงามและโดดเด่นตอบโจทย์การใช้งานในทุกๆ รูปแบบ

สินค้าที่เราแนะนำ

สินค้าที่เราแนะนำ

กระจกเทมเปอร์
กระจกนิรภัยลามิเนต

กระจกเงาสี

บริการของเรา

นอกจากเราจะมีผลิตภัณฑ์กระจกให้ท่านเลือกสรรมากมายหลายชนิด แล้วเรายังมีบริการแปรรูปกระจกที่ครอบคลุมทุกการใช้งาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกท่าน

บริการของเรา

นอกจากเราจะมีผลิตภัณฑ์กระจกให้ท่านเลือกสรรมากมายหลายชนิด แล้วเรายังมีบริการแปรรูปกระจกที่ครอบคลุมทุกการใช้งาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกท่าน

โครงการต่างๆที่เรามีส่วนร่วม

โครงการต่างๆที่เรามีส่วนร่วม

MODIZ LAUNCH THAMMASAT

ประเภทกระจก : กระจกนิรภัยลามิเนต CLEAR 4+4 มิล / ฟิล์ม PVB EURO GRAY 0.76 มิล

PT GALLERIA

ประเภทกระจก : กระจกนิรภัยลามิเนต-เทมเปอร์ GREEN/CLEAR 6+6 มิล / ฟิล์ม PVB CLEAR 1.52 มิล

KASEMRAD HOSPITAL

ประเภทกระจก : กระจกนิรภัยลามิเนต OCEAN BLUE 5+5 มิล / ฟิล์ม PVB OCEAN BLUE 0.76 มิล

MODIZ LAUNCH THAMMASAT

ประเภทกระจก : กระจกนิรภัยลามิเนต CLEAR 4+4 มิล / ฟิล์ม PVB EURO GRAY 0.76 มิล

PT GALLERIA

ประเภทกระจก : กระจกนิรภัยลามิเนต-เทมเปอร์ GREEN/CLEAR 6+6 มิล / ฟิล์ม PVB CLEAR 1.52 มิล

KASEMRAD HOSPITAL

ประเภทกระจก : กระจกนิรภัยลามิเนต OCEAN BLUE 5+5 มิล / ฟิล์ม PVB OCEAN BLUE 0.76 มิล

มีมาตราฐาน รับรองคุณภาพ