โครงการต่างๆที่เรามีส่วนร่วม

โครงการต่างๆที่เรามีส่วนร่วม

ด้วยประสบการณ์กว่า 27 ปี ของเรา ทำให้เรามีส่วนร่วมกับโครงการต่างๆมากมาย ที่ไว้ใจให้เราผลิตงานกระจกที่มีคุณภาพได้มาตราฐาน สวยงามโดดเด่น และมีความปลอดภัย

ด้วยประสบการณ์กว่า 27 ปี ของเรา ทำให้เรามีส่วนร่วมกับโครงการต่างๆมากมาย ที่ไว้ใจให้เราผลิตงานกระจกที่มีคุณภาพได้มาตราฐาน สวยงามโดดเด่น และมีความปลอดภัย

MODIZ LAUNCH THAMMASAT

ประเภทกระจก : กระจกนิรภัยลามิเนต CLEAR 4+4 มิล / ฟิล์ม PVB EURO GRAY 0.76 มิล

PT GALLERIA

ประเภทกระจก : กระจกนิรภัยลามิเนต-เทมเปอร์ GREEN/CLEAR 6+6 มิล / ฟิล์ม PVB CLEAR 1.52 มิล

KASEMRAD HOSPITAL

ประเภทกระจก : กระจกนิรภัยลามิเนต OCEAN BLUE 5+5 มิล / ฟิล์ม PVB OCEAN BLUE 0.76 มิล

QUARTER SUKHUMVIT 31 

ประเภทกระจก : กระจกนิรภัยลามิเนต CLEAR 5+5 มิล / ฟิล์ม PVB MILKY WHITE 0.38 มิล

JUTHA WAN METAL

ประเภทกระจก : กระจกนิรภัยลามิเนต OCEAN BLUE 5+5 & 6+6 มิล / ฟิล์ม PVB CLEAR 0.38 มิล

THAINAKARIN HOSPITAL

ประเภทกระจก : กระจกนิรภัยลามิเนต CS130/CLEAR 6+4 มิล / ฟิล์ม PVB CLEAR 0.38 มิล

THE QUARTER CHAOPHRAYA

ประเภทกระจก : กระจกนิรภัยลามิเนต CLEAR 4+4 มิล / ฟิล์ม PVB CLEAR 0.38 มิล

THE STRAND THONGLOR

ประเภทกระจก : กระจกนิรภัยลามิเนต CS120/CLEAR 6+6 มิล / ฟิล์ม PVB CLEAR 1.52 มิล

URBANO RAJAVITHI

ประเภทกระจก : กระจกเทมเปอร์ CLEAR 12 มิล                                            

MODIZ LAUNCH THAMMASAT

ประเภทกระจก : กระจกนิรภัยลามิเนต CLEAR 4+4 มิล / ฟิล์ม PVB EURO GRAY 0.76 มิล

PT GALLERIA

ประเภทกระจก : กระจกนิรภัยลามิเนต-เทมเปอร์ GREEN/CLEAR 6+6 มิล / ฟิล์ม PVB CLEAR 1.52 มิล

KASEMRAD HOSPITAL

ประเภทกระจก : กระจกนิรภัยลามิเนต OCEAN BLUE 5+5 มิล / ฟิล์ม PVB OCEAN BLUE 0.76 มิล

QUARTER SUKHUMVIT 31 

ประเภทกระจก : กระจกนิรภัยลามิเนต CLEAR 5+5 มิล / ฟิล์ม PVB MILKY WHITE 0.38 มิล

JUTHA WAN METAL

ประเภทกระจก : กระจกนิรภัยลามิเนต OCEAN BLUE 5+5 & 6+6 มิล / ฟิล์ม PVB CLEAR 0.38 มิล

THAINAKARIN HOSPITAL

ประเภทกระจก : กระจกนิรภัยลามิเนต CS130/CLEAR 6+4 มิล / ฟิล์ม PVB CLEAR 0.38 มิล

THE QUARTER CHAOPHRAYA

ประเภทกระจก : กระจกนิรภัยลามิเนต CLEAR 4+4 มิล / ฟิล์ม PVB CLEAR 0.38 มิล

THE STRAND THONGLOR

ประเภทกระจก : กระจกนิรภัยลามิเนต CS120/CLEAR 6+6 มิล / ฟิล์ม PVB CLEAR 1.52 มิล

URBANO RAJAVITHI            

ประเภทกระจก : กระจกเทมเปอร์ CLEAR 12 มิล