KNC GLASS

ศูนย์รวมกระจกตกแต่งครบวงจร

KNC GLASS

ศูนย์รวมกระจกตกแต่งครบวงจร

กระจกตกแต่ง

กระจกประเภทนี้เราจะเน้นไปที่กระบวนการผลิตเพื่อให้ความสวยงาม เป็นหลัก โดยเหมาะกับการใช้งานที่ไม่ต้องเสี่ยงกับการกระทบหรือ กระแทก ที่อาจจะทำให้กระจกแตกหรือเสียหายได้มากนัก