KNC GLASS

ศูนย์รวมกระจกอาคารครบวงจร

KNC GLASS

ศูนย์รวมกระจกอาคารครบวงจร

กระจกอาคาร

กระจกอาคารคือกระจกที่อยู่ใกล้ชิดกับภายนอกมากที่สุด จึงมีจุดเด่น อยู่ที่ความแข็งแรงการทนทานต่อความร้อนและแรงกระแทกเพื่อให้ สามารถทนต่อสภาพภูมิอากาศหรือสภาพแวดล้อมได้ดี